Studia podyplomowe – Architektura Wnętrz i Design na WSIZ w Rzeszowie

Co to znaczy dobry projekt?

Projekty, które mnie przekonują uwzględniają aspekty ergonomii, funkcjonalności, użyteczności, są przy tym „ładne” w szerokim rozumieniu tego słowa.

Jak być dobrym projektantem?

Warunkiem projektowania dobrych rzeczy jest uzasadnione przekonanie, że to co się robi, robi się dobrze, wypowiada się świadomie, a przy tym współczesne projektowanie powinno być mocno związane ze świadomą poprawą jakości życia społeczeństwa, dla którego tworzone są wyroby.

Kto jest ważniejszy projektant czy jego klient?

Obydwaj są ważni. Projektant kształtuje wrażliwość i poczucie estetyki klienta a równocześnie uwzględnia aspekty użyteczności i funkcjonalności przedmiotów w różnych sytuacjach codziennego życia.

Na studiach, które proponujemy dostarczamy wiedzy praktycznej potrzebnej do projektowania i równocześnie staramy się zaszczepić motywację do ciągłego poszukiwania i niezadowolenia z tego co dokonaliśmy.

A wszystko to dlatego, że działania projektanta winny nie tylko zaspokajać jego potrzebę samorealizacji, ale również spełniać oczekiwania odbiorców jego wytworów. Projektant kształtuje wrażliwość i poczucie estetyki klienta a równocześnie uwzględnia aspekty użyteczności i funkcjonalności przedmiotów w różnych sytuacjach codziennego życia.

Jednocześnie projektując nowe przedmioty powołujemy do życia nowe potrzeby, nurty i zachowania. Dlaczego projektanci, twórcy są tego sprawcami? Bo to oni eksperymentują, są narażeni na porażki, ale również i na spektakularne sukcesy. Znam to bardzo dobrze, ponieważ w swojej aktywności twórczej zakosztowałem wody z obu źródeł. Podejście to znalazło wyraz w zbiorze moich projektów krzeseł i siedzisk. Wpisują się one w całą moją projektową drogę twórczą i są jej naturalną kontynuacją.

Projekty, które mnie przekonują uwzględniają aspekty ergonomii, funkcjonalności, użyteczności, są przy tym „ładne” w szerokim rozumieniu tego słowa. Głównym celem, który mi przyświeca przy ich tworzeniu jest próba zdefiniowania i realizacja innowacyjnego wzornictwa zorientowanego na człowieka. I to właśnie chcemy przekazać na studiach Architektura Wnętrz i Design, bo moim zdaniem współczesne projektowanie powinno być mocno związane ze świadomą poprawą jakości życia społeczeństwa, dla którego tworzone są wyroby.

https://podyplomowe.wsiz.pl/studia-podyplomowe/architektura-wnetrz-i-design/

Wywiad dla „Wnętrz Domów” z Dr Krzysztofem Groniem – wykładowcą WSIiZ w Rzeszowie, opiekunem studiów podyplomowych Architektura Wnętrz i Design

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *