ZESPÓŁ REDAKCYJNY: prasa@grupadobrydom.pl
BIURO REKLAMY reklama@grupadobrydom.pl
WYDAWCA: WYDAWNICTWO DOBRY DOM 
35-302 Rzeszów,
ul. Wrzesława Romańczuka 6
e-mail: reklama@grupadobrydom.pl