Szczelność i wentylacja w stolarce okiennej

Nowoczesne budownictwo charakteryzuje się wzrostem szczelności stolarki budowlanej, co pozwala na obniżenie strat energii cieplnej i w efekcie, na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku. W przypadku stolarki okiennej, posiadającej wysokie współczynniki izolacyjności cieplnej i akustycznej, istotne jest również zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń. Izolacyjność termiczna i akustyczna Stolarka okienna bardzo rozwinęła się w ciągu ostatnich lat – zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwiło znaczne podniesienie parametrów izolacyjności […]