Na stronie wnetrzadomow.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

LG_z_pierwsza_ekologiczna_produkcja_wideo(4)

LG z pierwszą ekologiczną produkcją wideo

W ramach drugiej serii kampanii pomp ciepła #CareForWhereYouLive LG stworzyło film promocyjny pt. „New Horizon” z zachowaniem dbałości o środowisko na całym etapie jego produkcji. Zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w filozofii LG i wpływa na decyzje firmy na wszystkich poziomach organizacyjnych. Odzwierciedleniem zaangażowania w tę tematykę jest nie tylko projektowanie energooszczędnych urządzeń, takich jak pompa ciepła powietrze-woda Therma V, ale również wprowadzanie ekologicznych praktyk. Mają one na celu zmniejszenie wpływu na środowisko i wspieranie bardziej świadomego rozwoju ekologicznego.

Film promocyjny opowiada wzruszającą historię, która jest zgodna z dążeniem LG do odpowiedzialności ekologicznej. Firma uważa bowiem, że pozostanie wierną ekologicznej filozofii wymaga gwarancji dotyczących prośrodowiskowych standardów również w przypadku produkcji tego typu. Wideo przedstawia właściwe i odpowiedzialne zachowanie względem środowiska. W ten sposób twórcy chcą przemówić do świadomości widzów i sprawić, aby dbanie o ekologię stało się bardziej popularne.

Ekologiczna produkcja
Ponieważ ekoprodukcja projektów audiowizualnych nie jest powszechną praktyką, prace nad kampanią były złożone. Produkcja koncentrowała się na wielu aspektach skupionych wokół zmniejszenia śladu węglowego: od komunikacji i gospodarki odpadami, przez organizację żywności i transport, aż po wybór zoptymalizowanego sprzętu.

Przygotowania do zdjęć rozpoczęły się w marcu 2023 r., a miesiąc później ruszyła 4-dniowa produkcja. Miała ona miejsce na francuskim wybrzeżu baskijskim, gdzie film tworzony był przy udziale 40-osobowej ekipy. Na każdym etapie stosowano odpowiedzialne ekologicznie praktyki, które pozwalają zmniejszyć wpływ na środowisko.
Niezbędne do osiągnięcia tego celu były takie działania, jak zatrudnienie lokalnego personelu – w sumie ponad 70% wszystkich ekip biorących udział w zdjęciach było lokalnych, w tym także obsada.

Do transportu wykorzystano dwa elektryczne pojazdy hybrydowe oraz skorzystano z tzw. carpoolingu przy założeniu jednego pojazdu na dział. W ramach starannego zarządzania transportem opracowano również trasę umożliwiającą ekipom przejazd przez zagospodarowane tereny, a nie obszary dzikiej przyrody, aby chronić bioróżnorodność.

LG_z_pierwsza_ekologiczna_produkcja_wideo(5)

Żywność na planie była ekologiczna, lokalna i zrównoważona. Wynajęto sztućce i talerze wielokrotnego użytku. W menu pojawił się wybór ryb i białego mięsa, wyeliminowano dania z czerwonym mięsem, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ślad węglowy. Niezjedzone posiłki były odbierane i rozprowadzane przez Czerwony Krzyż. Korzystano z indywidualnych kubków wielokrotnego użytku dostępnych przy stoisku „zero plastiku” i wynajęto urządzenia do ich napełniania.

LG_z_pierwsza_ekologiczna_produkcja_wideo(6)

Podjęto także szereg działań mających na celu ograniczenie zużycia energii i liczby odpadów. Wykorzystano system magazynowania energii o mocy 5000 kW ładowany przez moduły fotowoltaiczne, ograniczono stosowanie baterii oraz wymieniono żarówki na energooszczędne źródła LED. Aby usprawnić przesyłanie plików i zoptymalizować komunikację cyfrową, dane przechowywano zarówno w centralnej lokalizacji w chmurze, jak i lokalnie. Takie podejście zapobiegło konieczności wielokrotnej wymiany wiadomości e-mail i zapewniło redundancję geograficzną.

LG_z_pierwsza_ekologiczna_produkcja_wideo(1)

Do przygotowania scenografii użyto 50% organicznych lub certyfikowanych materiałów organicznych, a 90% akcesoriów było wielokrotnego użytku. Część strojów została podarowana ekipie filmowej, a reszta została ponownie wprowadzona do obiegu. Dzięki wysiłkom firmy na koniec zdjęć 90% odpadów zostało zwróconych, ponownie wykorzystanych, oddanych do recyklingu lub skompostowanych.

Na planie stosowano sortowanie i zbiórkę odpadów we współpracy z lokalnymi służbami publicznymi (dostawa i odbiór pojemników do sortowania). Używano także suchych toalet w celu ponownego wykorzystania odpadów jako nawozu. Pozwoliło to zaoszczędzić 2000 litrów wody pitnej i wyprodukować 70 litrów nawozu.

LG_z_pierwsza_ekologiczna_produkcja_wideo(2)

Film z procesu produkcji wideo

Kompensacja śladu węglowego
Po obliczeniu naszego śladu węglowego opracowaliśmy strategię przeciwdziałania wszelkiemu pozostałemu wpływowi na środowisko. Zgodnie z tym podejściem otrzymujemy oceny od ATEO (ateo.eco – agencji specjalizującej się w obliczaniu i ocenie śladu węglowego) oraz A Better Prod (abetterprod.com – konsultanta, który ocenia projekty ekoprodukcji). Agencje te pomagają dopilnować, aby wysiłki w minimalizowaniu naszego ogólnego śladu węglowego były owocne – wspomina producent.

Firma uczestniczyła ponadto w projekcie agroleśniczym, aby jeszcze bardziej zrównoważyć wpływ produkcji na środowisko. W ramach projektu posadzono około 300 drzew i sfinansowano 4 dni badań agroleśniczych. Aby zweryfikować i potwierdzić wysiłki firmy, ma ona otrzymać audyt od AFNOR – organizacji francuskiej jednostki certyfikującej.

LG_z_pierwsza_ekologiczna_produkcja_wideo(3)

Działania i wysiłki LG związane z ekologiczną produkcją filmu „New Horizon” zostały docenione przez Ecoprod, francuskie stowarzyszenie non-profit utworzone w 2009 roku, którego ambicją jest wspieranie transformacji środowiskowej przemysłu filmowego i telewizyjnego. Po szczegółowym audycie przeprowadzonym przez niezależny podmiot, produkcja LG otrzymała wyróżnienie „Label Ecoprod Pionnier” w kategorii Reklama ekologiczna (Publicité éco-responsable).

LG zdaje sobie sprawę z konieczności aktywnego zmniejszania śladu ekologicznego przez firmy i stara się uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Decyzja na rzecz ekologicznej produkcji filmowej nie zawsze jest łatwa, ponieważ wymaga starannego planowania, koordynacji i chęci zainwestowania dodatkowych środków. Firma jest jednak przekonana, że długoterminowe korzyści znacznie przewyższą początkowe wyzwania, a marka przyczyni się do tworzenia zdrowszego środowiska i zachęci do pozytywnych zmian w branży oraz całym społeczeństwie.

Współpraca reklamowa

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *